Informacije


Prijem novih članova i prikupljanje radova za ANNALE 2017:

Predaja radova za Božićnu izložbu ANNALE 2017 ce se održati u nedjelju 19.11.2017. godine u 13.30 sati u prostorijama crkve Sv. Ante na Bistriku.

Prijem novih članova u ULU HKD Napredak održat će se u nedjelju 19.11.2017. godine u 13 sati, u prostorijama crkve Sv. Ante na Bistriku.

Zainteresirani trebaju priložiti sljedeće:
-5 crteža
-5 radova (slika, grafika, skulptura, fotografija...)
-biografiju
-molbu za prijem
-kataloge izložbi na kojima su (ako su) učestvovali
-kopija diplome ili potvrdu sa Akademije likovnih umjetnosti (nije neophodno)

- Godišnja članarina iznosi 30,00 KM

Svi primljeni članovi su dužni ostaviti jedan rad u ULU HKD Napredak, po svom izboru - a koji mora biti odobren od strane Umjetničkog savjeta ULU HKD Napredak, ili umjesto rada mogu izvršiti uplatu kotizacije u iznosu od 100,00 KM kod blagajnice udruge.

Vaš ULU HKD Napredak