Adela Ambrožić-Bodulović

Adela Ambrožić-Bodulović


Rođena 19.07.1969. godine u Sarajevu.

Zanimanje:
- Grafičko-likovni tehničar;
- Tehnički tajnik u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
Obrazovanje:
- Srednja škola primijenjenih umjetnosti – Sarajevo (završila 1988.g.) – Odsjek primijenjena grafika;
- Serija stručnih seminara za osposobljavanje za rad tehničkih tajnica u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH; (Položen državni stručni ispit za tehničke tajnice u Ministarstvu pravde FBiH)

- Od sredine 1988. g. do sredine 1992. g. (početka rata) radila u tehničkoj redakciji Omladinske štampe ("Male novine" i "Vesela sveska") na tehničko – grafičkoj pripremi i ilustriranju pomenutih izdanja;
- Rad na ilustriranju pomenutih izdanja nastavila i u ratnom periodu sve do 1999. g.;
- Od 1996. g. uposlena u Tajništvu Vlade RBiH kao tehnička tajnica;
- Formiranjem Vijeća ministara BiH od 1997.g. do danas uposlena u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao tehnička tajnica.

- Od rane mladosti, perioda školovanja pa sve do danas aktivno se abvi crtanjem u kombinovanim grafičko – likovnim tehnikama (kombinacija akvarela i crteža tušem i drugim kombinovanim tehnikama crteža)


Kontakt:
e-mail: adelab33@yahoo.com