Karolina Atagić

Karolina Atagić


Rođena sam 9.5.1943. g. u logoru u Njemačkoj.

Slikarstvom se bavim od rane mladosti. U toku školovanja, tj. 1955. godine sam pobijedila na Jugoslavenskom takmičenju mladih talenata. Osvojila sam prvo mjesto i kao nagradu sam dobila ljetovanje na Hvaru, dok je moja škola dobila kabinetsku opremu. Pod rukovodstvom profesora Brdarić Mustafe sam nastavila rad i upisala se u Srednju likovnu školu. Zbog porodičnih razloga sam morala napustiti ovu školu i prebaciti se na Ekonomsku školu. Međutim, nisam nikada prestala sa radom, priključila sam se Likovnoj sekciji pri AKCUS Seljo, gdje i danas radim. Privatno sam pohađala škole slikanja kod Kulenović Mimice.

Od 1994. do danas sam imala mnogobrojne samostalne i skupne izložbe u zemlji i inozemstvu.

Redovan sam član i osnivač likovne kolonije u Maoči na Krivaji, čiji je pokrovitelj Zeničko-dobojski kanton, a održava se zadnje sedmice u maju. U okviru likovne škole Monokl Kulenović Mimice učestvovala sam na izložbama u galeriji Mak u 2001. i 2003. godini. Na izložbama likovne sekcije Napredak učestvovala sam redovno od svog učlanjenja.

Kontakt:
Mob.: +387 (0)61 216 038