Ljubinka Bilić

Ljubinka Bilić


Rođena u Višegradu 1948.
Po zanimanju je ekonomski teh. - penzioner.
Radi u ulju i akvarelu.
Od 2005 izlagala na više grupnih izložbi u Sarajevu.

Kontakt:
e-mail: ljubinkab@gmail.com