Nada Dobnik

Nada Dobnik


Rođena je 24.10.1942. godine u Tuzli.
Završila učiteljsku školu u Tuzli i radila 35 godina u OŠ «Simin Han» kao učiteljica, nastavnica likovnog vaspitanja, sekretar i direktor škole.
Do sada imala 9 samostalnih i više od 60 kolektivnih izložbi u Sloveniji, Švicarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i BiH.
Ilustrovala «Gračanički glasnik» br. 16 od novembra 2003. godine.
Učestvovala na II, III i IV Bijenalu umjetnost minijature BiH. Sudjelovala u radu međunarodnih likovnih kolonija:
- Breške, Tuzla, BiH, 2001. godine
- Kras, Slovenija 2002. godine
- Most na Soči od 2003. god 2007. godine
- Kolonija Marić, Husino 2008. godine

Kontakt:
Živi i radi u Simin Hanu kod Tuzle, ul. Mikelje Tešića br. 19, telefon + 387 (0)35 393 066.