Boris Hodak

Boris Hodak


Rodio se 1970. godine u Sarajevu.
Slikarstvom se počinje baviti 1993. godine.
Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti – Sarajevo 2001. godine.
Član ULUBiH i ULUHKD Napredak.
Učestvovao na više skupnih izložbi.

Kontakt:
Web stranica: www.hodakboris.com
E-mail: borishodakart@gmail.com