Ilonka Jasak

Ilonka Jasak


Rođena 1960. godine u Živinicama.
Završila Akademiju likovnih umjetnosti u klasi prof. Salima Obralića.
Izlagala na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
Sudjelovala je u brojnim kolonijama.

Kontakt: