Ljilja Marić

Ljiljana Marić


Rođena u Zavidovićima, 1944. godine.

Diplomirala na prirodno-matematičkom fakultetu odsjek kemija.
Specijalizirala medicinsku biokemiju, zaposlena u Domu zdravlja Sarajevo.

Od 1989. do 1992. Pohađala „Školu slikanja“ kod akademskog slikara Seada Čizmića.
Članica HKD Napredak od 2004. godine.
Izlagala na više kolektivnih izložbi.

Kontakt: