Ivana Ribičić

Ivana Ribičić


Rođena 1961.g. u Kiseljaku, gdje je završila Gimnaziju.
Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1985. godine.

Radi kao profesor umjetnosti u Gimnaziji i predaje stručne predmete u Umjetničkoj školi u Kiseljaku.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine(ULUBiH) i Udruge likovnih umjetnika HKD “Napredak“. Voditelj i organizator izložbi i drugih manifestacija Umjetničke galerije u Kiseljaku, i likovne sekcije HKD „Napredak“- podružnica Kiseljak. Stručni suradnik Likovne kolonije “Planinski krajolik“ Kiseljak.

Sudjelovala na mnogo aukcijskih i donatorskih izložbi (N.Bila ,Fojnica ,Vitez, Sarajevo ,Mostar). U periodu od 1985.g. do 2009.g. sudjelovala na više samostalnih i mnogo skupnih izložbi, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Francuskoj.

Kontakt:
Banjska b.b. 71250 Kiseljak
Tel.: +387 (0)30 870 800