Božidarka Šćerbe-Haupt

Božidarka Šćerbe-Haupt


Rođena 25.12.1961. godine u Šibeniku.
Diplomira 1986. na Filozofskom fakultetu u Zadru i stječe naziv profesora njemačkog jezika i književnosti i profesora talijanskog jezika i književnosti. Aktivno se bavi prevođenjem.

2003. počinje proučavati kinesku kaligrafiju i slikarstvo. Već iste godine nastaju i njeni prvi akvareli.
Od 2006. je član Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu. Od tada izlaže na nekoliko skupnih izložbi, a 2009. ima prvu samostalnu izložbu u Etnografskom muzeju u Splitu. Istom prilikom promovira svoju publikaciju „Sarajevska priča“ koju je grafički uredio njen brat, kipar i svestrani umjetnik Mladen Šćerbe. Ova publikacija osim tekstualne originalnosti sadržava i reprodukcije njenih 9 akvarela. Svoja djela potpisuje imenom Darka.

Radi u Splitu, a umjetnički stvara u Sarajevu.

Kontakt:
e-mail: bozidarka.scerbe.haupt@st.htnet.hr i darka@smartnet.ba